Menu

Jakie wymagania weterynaryjne dla prowadzenia działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich?

  • Written by lukasz84
  • Hits: 0

W odpowiedzi na projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczania na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt, w dniu 14 lutego 2017 r. samorząd rolniczy przedstawił swoje uwagi.

W opinii Zarządu KRIR wprowadzenie w projekcie niektórych dodatkowych warunków, w stosunku do przepisów rozporządzenia z 18 września 2003 r. (Dz. U. 168 poz. 1643), dla specjalistycznych gospodarstw i wielkotowarowych ferm wydaję się, że nie będzie stanowiło problemów z ich zastosowaniem i przestrzeganiem, gdyż w większości budynki gospodarcze służące produkcji zwierzęcej są wydzielone z pozostałej części gospodarstwa.

Natomiast dla małych drobnotowarowych gospodarstw, które sporadycznie sprzedają swoje produkty, głównie poprzez sprzedaż bezpośrednią, niektóre nowe wymogi wydają się być nadmierne (zwiększające biurokrację) i uciążliwe w ich stosowaniu.

Wątpliwości samorządu rolniczego dotyczą przepisu w ustępie 2. §1 projektu rozporządzenia, który stanowi o obowiązku prowadzenia szczególnej ewidencji wjazdów i wyjazdów środków transportu oraz osób odwiedzających gospodarstwo. Read more: Jakie wymagania weterynaryjne dla prowadzenia działalności w zakresie utrzymywania zwierząt...

Ostatni tydzień na składanie wniosków o zwrot VAT za paliwo

  • Written by lukasz84
  • Hits: 0

Do 28 lutego 2017 r. każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej musi złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. Read more: Ostatni tydzień na składanie wniosków o zwrot VAT za paliwo