Menu

Umowa CETA może się okazać korzystna?

  • Written by lukasz84
  • Hits: 33

CETA, czyli umowa gospodarczo-handlowa między Kanadą a Unią Europejską, jest demonizowana – ocenia Łukasz Rozbicki, analityk MM Prime TFI. Bezpodstawne wydają się zarzuty, że europejski rynek zaleje żywność modyfikowana genetycznie. Zniesienie 99 proc. ceł zwiększy unijny eksport do Kanady, co wpłynie na poprawę sytuacji na rynku pracy. Komisja Europejska szacuje, że na każdy 1 mld euro, który UE zarabia na eksporcie, przypada 14 tys. dodatkowych miejsc pracy. Polska może być jednym z beneficjentów porozumienia – zyskają rolnictwo i eksporterzy. Read more: Umowa CETA może się okazać korzystna?

Bakteria, która może zagrażać uprawom sadowniczym

  • Written by lukasz84
  • Hits: 24

W odpowiedzi na przedstawiony do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Xylella festidiosa (Wells et al.), samorząd rolniczy w dniu 22 lutego 2017 r. przekazał swoje uwagi. Read more: Bakteria, która może zagrażać uprawom sadowniczym

Samorząd rolniczy przeciwny ograniczeniu dopłat do uprawy roślin strączkowych warzywnych

  • Written by lukasz84
  • Hits: 23

W odpowiedzi na przedstawiony do zaopiniowania projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniających rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu oraz szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Read more: Samorząd rolniczy przeciwny ograniczeniu dopłat do uprawy roślin strączkowych warzywnych