Menu

Herbicydy w bobowatych

W ramach programu „zazieleniania” każdy plantator, który posiada gospodarstwo powyżej 10 ha i zdecyduje się na: dywersyfikację upraw, utrzymanie trwałych użytków zielonych lub obszarów proekologicznych, otrzyma o 30% większe dopłaty bezpośrednie.

Read more: Herbicydy w bobowatych