Menu

  • Hits: 159

Zamiatarki ciągnikowe przeznaczone są do zamiatania z jednoczesnym zbieraniem śmieci z powierzchni utwardzonych takich jak: drogi, place i chodniki pokryte asfaltem, betonem lub kostką brukową. 

Zamiatarki mogą pracować w dwóch trybach: 
- z zamontowanym koszem. Zanieczyszczenia są zamiatane do kosza, który w przypadku zapełnienia możemy opróżnić ręcznie lub hydraulicznie (w zależności od opcji)
- z koszem zdemontowanym oraz zamiatarką ustawioną skośnie. Takie ustawienie pozwala na zamiatanie śmiecina jedną lewą lub prawą stronę. Zamiatanie boczne pozwala również na zastosowanie zamiatarki do zimowego utrzymania dróg, placów i chodników.
Uwzględniając potrzeby klientów POM Augustów Sp. z o.o. rozszerzył ofertę o wyposażenie dodatkowe do tych zamiatarek w postaci układu zraszania w celu zmniejszenia emisji pyłu i kurzu podczas zamiatania oraz szczotkę boczną, której zadaniem jest wymiatanie zanieczyszczeń spod krawężników.
Oprócz szerokiej gamy produkcyjnej POM Augustów, w skład której wchodzą przenośniki pneumatyczne, ślimakowe, rozsiewacze nawozów, brony zębowe, zamiatarki, separatory itp., warto też wspomnieć o wprowadzeniu do produkcji wielu nowych, ciekawych maszyn, takich, jak: separator M 502/3 przeznaczony do oczyszczania ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych z zanieczyszczeń lżejszych od materiału czyszczonego czy też rozsiewacz komunalny N 065 przeznaczony do zimowego utrzymania dróg, do piasku i soli dostępny ze sterowaniem elektronicznym z GPS.