Menu

  • Hits: 157

PICHON powiększa swoją gamę rozrzutników Muck Master o 4 nowe modele z szeroką kastą.

Wszystkie modele rozrzutników są w pełni ocynkowane i oferują możliwość załadunku od 21 - 43 m³. Cała nowa gama jest dostępna w wersji Tandem i Tridem, czyli w wersji 2-osiowej i 3-osiowej z długością skrzyni od 6 do 8,5 m. Rozrzutniki te zapewniają zwiększoną wydajność pracy, niezależnie od rozprzestrzenianego materiału (obornik, kompost, łajno, wapno, odpady zielone ).
Jest dostępnych wiele różnych opcji dla precyzyjnego rozrzucania. 4 modele rozrzutników z szeroką kastą są wyposażone w tylny adapter z pionowymi śmigłami od 1,7 lub 1,9 m. Adapter poziomy ze śmigłami poziomymi o średnicy 750 mm zapewnia dużą szerokość rozrzucania do 25 m. Zastosowane rozwiązań, zapewniają dobre rozdrobnienie oraz jednorodny rozrzut materiału. Rozrzutniki mogą być również doposażone w ścianę pchającą, w celu uzyskania równomiernego rozrzucania. Również opcja do kiszonki jest dostępna dla 4 modeli z tej grupy, które zostały stworzone z drzwiami hydraulicznymi tylnymi o dużej pojemności 5 m³ i zastępują tylny adapter ze śmigłami i klapę gilotyny. Dodawane są również nadstawki 700 mm.
Podobnie jak wszystkie modele rozrzutników Pichon, są one wyposażone w system DPAE z wagą oraz w system ISOBUS, które pozwalają utrzymać właściwe parametry ustalonej dawki rozrzucania.

Źródło: PICHON
Opracowała: Jolanta Malinowska-Kłos