Menu

  • Hits: 167

Pienienie się cieczy roboczej w opryskiwaczu jest problemem znanym każdemu rolnikowi. Zjawisko to występuje przy wielu chemicznych środkach ochrony roślin. Sposobem na rozwiązanie tego problemu, polecanym przez doradców PROCAMu, jest Antypiana Pro+.

AntyPiana Pro+ to nowość francuskiej firmy SDP w ofercie PROCAM. Produkt dedykowany jest do likwidowania oraz przeciwdziałania występowaniu piany w opryskiwaczach. 

Antypiana Pro+ jest skuteczna w bardzo małych dawkach 1,4ml / 100l wody (14ml / 1000l wody) co oznacza, że jedno opakowanie 250ml wystarczy na zlikwidowanie piany w kilkunastu opryskiwaczach o pojemności 4000-5000l. 

Antypiana Pro+ przeznaczona jest do stosowania łącznie z rolniczymi środkami chemicznymi (nawozami dolistnymi, herbicydami, insektycydami, fungicydami oraz regulatorami wzrostu) w każdej uprawie. Antypiana pro+ powoduje, że ciecz robocza nie będzie się pienić! 

Antypiana Pro+ umożliwia komfortowe wypryskanie całej cieczy roboczej ze zbiornika (pompa nie zasysa piany, nie spada ciśnienie pod koniec wypryskiwania cieczy roboczej ze zbiornika). Antypiana Pro+ ułatwia ponowne napełnienie zbiornika (brak wypływającej piany). Dzięki swoim właściwościom pozwala na relatywne opryskanie większej powierzchni pola z jednego opryskiwacza.

Stosowanie produktu Antypiana Pro+ pozwala rolnikom na napełnienie zbiornika łatwiej, szybciej i mniejszym kosztem.