Menu

  • Hits: 164

Przede wszystkim wysokiego i pewnego plonu. Wiele odmian posiada wysoki potencjał plonowania, ale równie dużo z nich ujawnia go tylko w sprzyjających warunkach. Łagodna zima, sprzyjający rozkład opadów, dobra gleba – w takich okolicznościach nietrudno o wysoki plon. Co jednak, gdy musimy uprawiać rzepak na glebie lekkiej, a mrozy zimą nie odpuszczają?

Wybór właściwej odmiany jest kluczowy. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na CHROBREGO - nową, polską odmianę rzepaku ozimego z HR STRZELCE.
Komponentem rodzicielskim CHROBREGO jest niezwykle popularna i doceniana odmiana MONOLIT. Z powyższego faktu wynika kilka konsekwencji. Mianowicie, CHROBRY odziedziczył po MONOLICIE bardzo wysoką zimotrwałość i co niezwykle istotne w polskich warunkach uprawy, niezwykle niskie wymagania glebowe. Oczywiście poza cechami odziedziczonymi po odmianie rodzicielskiej CHROBRY charakteryzuje się wyższym potencjałem plonowania oraz bardzo dobrą odpornością na wyleganie.
Wybierając do zasiewu odmianę CHROBRY stawiamy na wysoki plon dobrej jakości i minimalizujemy ryzyko wymarzania plantacji, gwarantując sobie stabilne plonowanie w latach o różnym przebiegu pogody.
Podwyższona odporność na zgniliznę twardzikową ogranicza ryzyko szybkiego rozwoju infekcji tej choroby w przypadku, gdy warunki pogodowe nie pozwalają na zastosowanie ochrony fungicydowej.
Podsumowując, CHROBRY jest bardzo dobrym wyborem dla wszystkich, którzy profesjonalnie podchodzą do uprawy rzepaku ozimego i chcą na swoich polach uprawiać odmiany sprawdzone i bezpieczne.
Materiał siewny odmiany CHROBRY dostępny będzie w firmach nasiennych oraz przedsiębiorstwach zaopatrzenia rolnictwa na terenie całego kraju. Szczegółowe informacje o dostępności odmiany uzyskać można w dziale handlowym Hodowli Roślin Strzelce oraz u przedstawicieli regionalnych.