Menu

Walka z chwastami w kukurydzy

Punktowy siew w szerokich międzyrzędziach stwarzają doskonałe warunki do intensywnego rozwoju chwastów.


Początkowy wzrost kukurydzy jest bardzo powolny, przez co jest ona szczególnie wrażliwa w tym czasie na zachwaszczenie. Dlatego ważne jest, aby już od momentu siewu plantacja pozostawała wolna od chwastów. W uprawie kukurydzy pojawiają się ciepłolubne gatunki dwuliścienne tj.: komosa biała, szarłat szorstki, psianka czarna, ostrożeń polny, powój polny, chaber bławatek oraz jednoliścienne: chwastnica jednostronna, włośnica zielona lub sina, perz właściwy. Wcześniejszy termin siewu kukurydzy (II i III dekada kwietnia) sprzyja pojawianiu się również innych gatunków chwastów dwuliściennych, typowych dla zbóż ozimych lub jarych. Wśród nich są między innymi: gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, tobołki polne, rumianowate, rdesty, rzodkiew świrzepa, stulicha psia, gorczyca polna, przytulia czepna, niezapominajka polna.

Zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, walka z chwastami w uprawie kukurydzy musi być przeprowadzona kompleksowo. Powinna ona obejmować mechaniczne zabiegi uprawowe czyli wykonanie pełnego zespołu uprawek pożniwnych, wczesną orkę przedzimową, wczesne wykonanie uprawek przedsiewnych z użyciem bron i włók oraz mechaniczne pielęgnowanie zasiewów. Według zaleceń, dopiero po wyczerpaniu możliwości zabiegów mechanicznych, wskazane jest użycie herbicydów. Stanowią one wówczas tylko uzupełnienie prawidłowo wykonanej agrotechniki. W przypadku chemicznej ochrony plantacji kukurydzy przed chwastami rekomendowane są zabiegi przedwschodowe (doglebowe) oraz zabiegi powschodowe (nalistne).

Podczas stosowania herbicydów doglebowych, należy zwrócić uwagę na szereg czynników, które warunkują skuteczne ich działanie. Takie środki należy aplikować w warunkach dobrego uwilgotnienia gleby oraz starannej uprawy. W tej grupie znajdują się herbicydy zawierające s-metolachlor (Dual Gold 960 EC, Efica 960 EC), zwalczające skutecznie chwastnicę jednostronną, palusznik krwawy, psiankę czarną i włośnicę zieloną. Doglebowe działanie na chwasty jedno- i dwuliścienne wykazują także herbicydy zawierające między innymi pendimetalinę (np. Activus 499 SC, Pendigan 330 EC, Yellow Hammer 330 EC), petoksamid (np. Successor 600 EC, Successor Pro 600 EC) i jego mieszanki z terbutyloazyną (np. Successor Tx 487,5 SE). Na szczególną uwagę zasługuje również mieszanina trzech substancji aktywnych, o różnych mechanizmach działania: mezotrion + s-metolachlor + terbutyloazyna (Lumax 537,5 SE). Środek ten skutecznie eliminuje z plantacji kukurydzy chwastnicę jednostronną i włośnicę zieloną oraz szereg gatunków dwuliściennych (np. bodziszka drobnego, fiołka polnego, gorczycę polną, gwiazdnicę pospolitą, komosę białą, mak polny, marunę bezwonną, przytulię czepną, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne i in.). Wymienione herbicydy można również aplikować wcześnie po wschodach kukurydzy (maksymalnie do 3-4 liścia).

Najliczniejszą grupę herbicydów zalecanych w uprawie kukurydzy stanowią środki nalistne. Można je stosować w przedziale od 2. do 6. liścia kukurydzy, czyli w optymalnym czasie zwalczania chwastów w tej uprawie. Dużą część tych środków stanowią substancje z grupy pochodnych sulfonylomocznika tj. nikosulfuron czy rimsulfuron, które skutecznie zwalczają chwasty jedno- i dwuliścienne.
Wśród szerokiej gamy herbicydów zalecanych do powschodowej walki z chwastami w kukurydzy, istnieją także różne mieszaniny, np. 2,4-D + florasulam (Diablo 306 SE, Horse 306 SE, Kojot 306 SE, Muskato 306 SE, Mustang 306 SE) lub tritosulfuron + dikamba (Mocarz 75 WG, Nokaut 75 WG) czy bromoksynil + terbutylazyna (np. Cornmax 340 SE, Kukugran 340 SE, Maizgran 340 SE, Zorba 340 SE). Herbicydy te łączą w swym składzie substancje czynne o różnych mechanizmach działania. Stosując takie rozwiązania zapobiegamy powstawaniu odporności chwastów na herbicydy. Takie połączenia skutecznie eliminują szereg gatunków dwuliściennych m. in. chabra bławatka, gorczycę polną, komosę białą, psiankę czarną, rdesty, rumianowate, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

Skuteczność herbicydów stosowanych powschodowo możemy zwiększyć dodając do nich odpowiedni adiuwant. Zawsze należy jednak przestrzegać zaleceń podanych w etykiecie stosowania danego herbicydu. Znajdują się tam ważne informacje dotyczące możliwości łączenia z innymi substancjami, techniki przygotowania mieszaniny oraz wrażliwości odmian i zakresu zwalczanych chwastów przez dany środek.

dr Katarzyna Marczewska-Kolasa
IUNG-PIB Puławy,
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

powrót na górę

Maszyny rolnicze

 • Ciągniki
 • Opryskiwacze
 • Siewniki
 • Zielonkowe
 • Kombajny
 • Pozostałe

Chemia rolnicza

 • Środki ochrony
 • Nawożenie

Porady eksperta

 • Uprawa

Uprawa Kukurydzy

 • Pobierz magazyn

Uprawy

 • Kukurydza
 • Rzepak
 • Zboża
 • Pozostałe