Menu

Kukurydza zyskuje dzięki biostymulacji

Prawidłowy rozwój kukurydzy i brak konkurencji ze strony chwastów to istotne czynniki, które mają wpływ na przyszłe plonowanie. Plantatorzy mogą wspomóc kondycję swoich upraw, stosując produkt o działaniu biostymulującym. Zwiększy on efektywność aplikowanego herbicydu, zniweluje negatywne oddziaływanie takiego zabiegu na rośliny uprawne oraz złagodzi stresy wywołane warunkami pogodowymi, a także przyczyni się do zwiększenia ilości i poprawienia jakości plonu.

Kukurydza to roślina uprawna, która zyskuje w Polsce coraz większą popularność – dowodzi tego zwiększający się areał zasiewów, który wynosi obecnie ok. 2 mln ha. Rolnicy coraz częściej decydują się na wprowadzenie jej do swoich gospodarstw, a ze względu na sytuację geopolityczną i rynkową opłacalność tej uprawy znacząco wzrasta. Aby zapewnić kukurydzy od samego początku optymalne warunki wzrostu, a następnie uzyskać jak najwyższe plony, warto skupić się na dokładnym odchwaszczeniu i wspomaganiu rozwoju roślin.

Ten sezon jest trudny dla kukurydzy

Wiosną warunki do rozwoju kukurydzy były niesprzyjające. Ze względu na brak opadów deszczu i niedostateczną ilość wody w glebie po siewach na wielu plantacjach widoczne były problemy z kiełkowaniem, a wschody roślin nie były równomierne. Dodatkowo pogoda utrudniała zastosowanie i działanie doglebowych zabiegów herbicydowych, a na tych polach, gdzie udało się je wykonać, problemem okazały się później chwasty wschodzące po opadach deszczu, które wystąpiły pod koniec maja. W tej niełatwej sytuacji dużo korzystniejszym rozwiązaniem są zabiegi dolistne, które jednak wiążą się z ryzykiem wystąpienia objawów fitotoksyczności, takich jak zahamowanie wzrostu kukurydzy i wystąpienie przebarwień na liściach. Przyczyną tego zjawiska jest fakt, że po aplikacji herbicydu nie tylko chwasty, ale również rośliny uprawne pobierają pewne ilości substancji aktywnej, która okresowo może negatywnie wpływać na ich rozwój.

Wspomaganie kukurydzy i szybsze zwalczanie chwastów

Łukasz Gaczyński z Gościeszowic w woj. lubuskim w 60-hektarowym gospodarstwie uprawia w systemie orkowym, często w monokulturze, 30 ha kukurydzy przeznaczonej na ziarno. Również w jego regionie warunki pogodowe podczas siewów były trudne i panowała susza, jednak rośliny wzeszły dosyć szybko. Kolejnym utrudnieniem okazały się chłody utrzymujące się w drugiej połowie maja, kiedy powinien być wykonany nalistny zabieg odchwaszczający. Niskie temperatury oddziałują negatywnie na kondycję kukurydzy po aplikacji herbicydu, ponieważ wywołują u roślin stres i spowalniają ich regenerację. – Na naszych polach występują bardzo uciążliwe chwasty, trudne do zwalczenia niskimi dawkami herbicydów. W tym roku stosowałem wyższe dawki środka chwastobójczego, co może powodować uszkodzenia kukurydzy. Zdecydowałem się na użycie biostymulatora MEGAFOL w połączeniu z herbicydem, żeby osłabić stres, który źle wpływa na kukurydzę – mówi rolnik. – Stosowałem go już kiedyś w uprawie buraków cukrowych i dobrze się sprawdził.

Zabieg łączący zwalczanie chwastów z biostymulacją został wykonany, gdy kukurydza była w fazie 4-5 liści. Piątego dnia po aplikacji rośliny uprawne wyglądały bardzo korzystnie, a na liściach nie zaobserwowano objawów fitotoksyczności ani żadnych uszkodzeń spowodowanych opryskiem herbicydowym.

MEGAFOL to naturalny biostymulator, który spełnia trzy istotne zadania – wyjaśnia Piotr Cirocki z firmy Amagro. – Ma funkcję nośnikową, czyli poprawia wchłanianie substancji przez liście roślin i pozwala stosować niższe dawki preparatów użytych do oprysku dolistnego, zwiększając skuteczność np. zabiegów herbicydowych. Pomaga również przezwyciężyć roślinom stres spowodowany użyciem herbicydu lub warunkami atmosferycznymi, takimi jak gradobicie, ochłodzenia czy długotrwałe opady deszczu, i przyczynia się do szybszej regeneracji. Natomiast w optymalnych warunkach, gdy nie występuje silniejsza presja ze strony chorób, a przebieg pogody nie zakłóca procesu wegetacyjnego, zastosowanie MEGAFOL-u pozwala uzyskać większe plony.

Badania potwierdzają skuteczność MEGAFOL-u

Niektórzy plantatorzy mają obawy, że jednoczesne użycie preparatu o działaniu biostymulującym razem z herbicydem może pobudzić do wzrostu nie tylko kukurydzę, ale również chwasty, co przełoży się na niższą skuteczność zabiegu chwastobójczego. A jak jest w rzeczywistości? – Dzięki synergii składników, m.in. aminokwasów i betain, MEGAFOL pomaga roślinom uprawnym w szybszej neutralizacji i pozbyciu się substancji aktywnej. Na liściach nie występuje efekt fitotoksyczności i nie dochodzi do zahamowania wzrostu kukurydzy. Jednocześnie produkt poprawia wchłanianie substancji aktywnej z herbicydu przez chwasty, co przyspiesza ich zamieranie – tłumaczy Martin Kałuża z Amagro. – Potwierdzają to doświadczenia własne, wykonane przez producenta oraz badania przeprowadzone w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Uprawnych w Radzikowie.

Dr Roman Warzecha z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Uprawnych od kilku lat analizuje efekty stosowania MEGAFOL-u razem z herbicydami w uprawie kukurydzy. Wykazał on, że MEGAFOL nie obniża skuteczności herbicydów i nie wpływa negatywnie na ich mieszalność. Ponadto z wieloletnich obserwacji wynika, że po zastosowaniu tego biostymulatora w dawce 1 l/ha plonowanie kukurydzy jest wyższe średnio o 10%. Jak wynika z badań firmy Valagro, MEGAFOL jest pobierany również przez korzenie. Dzięki temu rośliny, które np. z powodu suszy miały opóźnione, nierówne kiełkowanie i wschody – jak działo się to w obecnym sezonie – mogą przyspieszyć wzrost i zrównać się fazą rozwojową z resztą plantacji.

RedM

Czytaj więcej...

Bayer: innowacje wspierające rolnictwo zrównoważone odpowiedzią na wyzwania

Nasiennictwo, cechy odmianowe, ochrona roślin, rozwiązania cyfrowe – oto obszary prac nad innowacjami firmy Bayer. Priorytetem są rozwiązania zwiększające zrównoważenie rolnictwa i ograniczające jego zasobochłonność. Inwestycje w badania i rozwój dywizji Crop Science wynoszą 2 miliardy euro roczne.

Czytaj więcej...

Chrońmy zapylacze

Pszczoła miodna oraz inne owady zapylające są niezwykle ważną częścią ekosystemu oraz jednym z ważniejszych czynników plonotwórczych w produkcji roślinnej. Ochrona zapylaczy roślin przed niewłaściwie stosowanymi pestycydami przez producentów rolnych objęta jest szczególną pieczą Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

Czytaj więcej...

KRIR w sprawie planowanego ograniczenia stosowania środków ochrony roślin

W związku z procedowanym Europejskim Zielonym Ładem, w ramach którego kraje członkowskie będą musiały między innymi zredukować do 50% stosowanie środków ochrony roślin, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych po konsultacji z wojewódzkimi izbami rolniczymi przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 31 marca 2021 r. następujące stanowisko:

Czytaj więcej...

Nowa rejestracja Kemironu Koncentrat 500 SC

Znany herbicyd Kemiron Koncentrat 500 SC (zawierający etofumesat) uzyskał nową rejestrację w buraku cukrowym. Obecnie środek jest zalecany w dawce od 0,2 do 0,66 l/ha i można nim opryskiwać do 3 razy w sezonie wegetacyjnym. Kemiron najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania i krótko po wschodach, dlatego środek należy stosować przedwschodowo (od fazy, kiedy kiełek wydostaje się z nasiona) do fazy ósmego liścia właściwego buraka cukrowego (BBCH 07-18).

Czytaj więcej...

Nowa linia produktów w ofercie nawozowej Grupy Azoty

Grupa Azoty wprowadza na rynek linię produktów Fosfarm, czyli nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska nawozów NPK, stanowiących racjonalne i efektywne źródło składników pokarmowych. Nowa linia opracowana przez gdańską spółkę Grupy Azoty to kolejny krok Grupy w kierunku realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Czytaj więcej...
Subskrybuj to źródło RSS

Maszyny rolnicze

 • Ciągniki
 • Opryskiwacze
 • Siewniki
 • Zielonkowe
 • Kombajny
 • Pozostałe

Chemia rolnicza

 • Środki ochrony
 • Nawożenie

Porady eksperta

 • Uprawa

Uprawa Kukurydzy

 • Pobierz magazyn

Uprawy

 • Kukurydza
 • Rzepak
 • Zboża
 • Pozostałe