Menu

Rynek nasion kukurydzy

F.N.P.S.M.S (Francuska Federacja Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo) zapowiada, drugi z rzędu, spadek zapasów materiału siewnego kukurydzy w Europie. Podczas gdy sezon 2017/18 odznaczał się zmniejszeniem powierzchni reprodukcji nasiennej w UE przy jednoczesnej stabilizacji zapotrzebowania na rynku kukurydzy ziarnowej i kiszonkowej w roku 2018, zasiewy kukurydzy nasiennej na zaopatrzenie rynku w roku 2019 wzrosły o 7%.

Czytaj więcej...

Zróżnicowanie kraju pod względem suszy

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych oraz roślin strączkowych.

Czytaj więcej...

Będą zmiany w obrocie ziemią rolną

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że we wrześniu br. przedstawi propozycję nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmiany będą miały na celu m.in. złagodzenie dotychczas obowiązujących ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Utrzymana zostanie zasada, zgodnie z którą nabywcami nieruchomości rolnych powinni być przede wszystkim rolnicy indywidualni, prowadzący gospodarstwa rodzinne, będące w myśl art. 23 Konstytucji podstawą ustroju rolnego państwa.

Czytaj więcej...
Subskrybuj to źródło RSS

Maszyny rolnicze

 • Ciągniki
 • Opryskiwacze
 • Siewniki
 • Zielonkowe
 • Kombajny
 • Pozostałe

Chemia rolnicza

 • Środki ochrony
 • Nawożenie

Porady eksperta

 • Uprawa

Uprawa Kukurydzy

 • Pobierz magazyn

Uprawy

 • Kukurydza
 • Rzepak
 • Zboża
 • Pozostałe