Menu

Rynek nasion kukurydzy

F.N.P.S.M.S (Francuska Federacja Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo) zapowiada, drugi z rzędu, spadek zapasów materiału siewnego kukurydzy w Europie. Podczas gdy sezon 2017/18 odznaczał się zmniejszeniem powierzchni reprodukcji nasiennej w UE przy jednoczesnej stabilizacji zapotrzebowania na rynku kukurydzy ziarnowej i kiszonkowej w roku 2018, zasiewy kukurydzy nasiennej na zaopatrzenie rynku w roku 2019 wzrosły o 7%.

Przy plonach materiału siewnego na poziomie 100% zakładanych celów, i pozytywnych tendencjach wzrostu powierzchni kukurydzy kiszonkowej i ziarnowej w roku 2019, spadek zapasów będzie postępował.
Francja umocniła swoją pozycję lidera produkcji nasion kukurydzy, osiągając na powierzchni 58 500 ha plony na poziomie 97% zakładanych celów, co dowodzi skuteczności producentów w szczególnie trudnych warunkach klimatycznych bieżącego roku. Pozostali znaczący producenci nasion w Europie, z wyjątkiem Polski i Rosji, również uzyskali dobre plony, co powinno zagwarantować wystarczające zaopatrzenie rosnącego zapotrzebowania na dobrą genetykę.

W Europie Zachodniej z powodu trudności w zasiewie rzepaku i zbóż ozimych, rosną perspektywy dla kukurydzy ziarnowej. Dodatkowo susza w 2018 roku spowodowała zmniejszenie zapasów paszowych w Europie Północnej, potwierdzając prognozy wzrostu zasiewów kukurydzy kiszonkowej. Dzięki lepszej rentowności spodziewany jest wzrost powierzchni kukurydzy w Rosji i Rumunii, wzrost na Ukrainie będzie kontynułowany dzięki rosnącemu eksportowi.


Rzecznik prasowy F.N.P.S.M.S
Opracowała: Jolanta Malinowska-Kłos

powrót na górę

Maszyny rolnicze

 • Ciągniki
 • Opryskiwacze
 • Siewniki
 • Zielonkowe
 • Kombajny
 • Pozostałe

Chemia rolnicza

 • Środki ochrony
 • Nawożenie

Porady eksperta

 • Uprawa

Uprawa Kukurydzy

 • Pobierz magazyn

Uprawy

 • Kukurydza
 • Rzepak
 • Zboża
 • Pozostałe