Menu

Cynk w uprawie kukurydzy

Potencjał plonotwórczy kukurydzy, najważniejszy z produkcyjnego punktu widzenia parametr, zdecydowanie przekracza potencjał zbóż klasycznych. Czynniki środowiskowe i agrotechniczne limitują jednak często jego wykorzystanie. Znajomość specyficznych cech roślin kukurydzy oraz ich potrzeb na każdym etapie rozwoju, a także agrotechniki odpowiedniej dla tego gatunku, umożliwia plantatorowi podjęcie właściwych działań i eliminację czynników stwarzających zagrożenie dla optymalnego plonowania w warunkach danego gospodarstwa. Jednym z podstawowych działań decydujących o powodzeniu w tej uprawie jest prawidłowe nawożenie, w tym odżywianie plantacji mikroelementami.

Czytaj więcej...

Monitorowanie agrofagów w uprawach kukurydzy i sygnalizacja terminu zwalczania

Jednym z najważniejszych elementów w integrowanej ochronie roślin jest monitorowanie obecności agrofagów. Na tej podstawie podejmuje się decyzje co do potrzeby, terminu i sposobu ograniczania liczebności ich populacji. Dzięki sukcesywnie prowadzonemu monitoringowi w okresie wegetacyjnym można wykryć wcześnie zagrożenie i na nie odpowiednio zareagować zanim powstaną szkody. Przy analizie stanu fitosanitarnego roślin prowadzonego przez plantatora wykorzystuje się różne techniki obserwacyjne – jedne bardzo proste, opierające się jedynie na wzroku prowadzącego obserwacje, a inne wymagające użycia mniej lub bardziej specjalistycznego sprzętu. Dodatkowo przy podejmowaniu decyzji co do terminu zwalczania niektórych agrofagów warto posiłkować się komunikatami sygnalizacyjnymi podawanymi przez jednostki zewnętrzne, ale bez rezygnowania z własnego monitoringu. Komunikaty są podawane obecnie dla kilku tylko agrofagów kukurydzy na Platformie Sygnalizacji Agrofagów IOR-PIB oraz na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Niektóre firmy komercyjne podają własne komunikaty sygnalizacyjne, z których można korzystać.

Czytaj więcej...

Co jej podać, żeby zbierać?

Kukurydza w uprawie na ziarno i na kiszonkę wytwarza bardzo wysokie plony i należy do roślin o wyjątkowo wysokich wymaganiach pokarmowych. Koszty nawożenia stanowią od 25-30% całkowitych kosztów produkcji kukurydzy. Do określenia dawek nawozów konieczna jest znajomość zasobności gleb. Bardzo ważnym czynnikiem jest określenie oczekiwanych plonów ziarna, lub suchej masy kiszonki.

Czytaj więcej...

Siew kukurydzy

Staranne przeprowadzenie siewu nasion jest jednym z najważniejszych elementów współczesnej technologii uprawy kukurydzy. Roślina ta wykazuje stosunkowo dużą wrażliwość na błędy uprawowe popełnione w tym ważnym dla niej okresie, dlatego też jakość siewu w dużym stopniu determinuje wysokość możliwego do uzyskania plonu.

Czytaj więcej...

Czysty start kukurydzy

Rynek kukurydzy w naszym kraju jest coraz bardziej stabilny. Na przestrzeni lat zarówno powierzchnia upraw, jak i zbiory kukurydzy znacząco zwiększyły się. Żaden inny gatunek w ostatnich latach nie osiągnął takiego wzrostu. Powierzchnia uprawy tej rośliny od kilku lat oscyluje   na poziomie miliona hektarów. To ogólny, wzrostowy trend. U naszych zachodnich sąsiadów areał uprawy wzrósł do 2,5 mln. ha, tam jednak dominuje produkcja kiszonki.

Czytaj więcej...

Przygotowanie pola do siewu kukurydzy

Odpowiednie przygotowanie pola do siewu jest podstawowym zabiegiem agrotechnicznym w uprawie kukurydzy oraz innych gatunków rolniczych. Prawidłowa struktura gleby oraz optymalna dostępność składników pokarmowych przyczyniają się do szybkich i wyrównanych wschodów roślin, przez co zwiększają się szansę na uzyskanie zadowalających plonów.

Czytaj więcej...

A co jeśli będzie znów susza?

Miniony sezon wegetacyjny charakteryzował się rekordowo wysokimi temperaturami powietrza oraz znacznym niedoborem opadów atmosferycznych. Susza mocno dała się we znaki wielu rolnikom uprawiającym kukurydzę, szczególnie na zachodzie i południowym zachodzie Polski. Ostatnio podobne warunki obserwowaliśmy w roku 2015. Nie mamy właściwie wpływu na przebieg pogody, ale w związku z realnym ryzykiem regularnego występowania warunków suszy w naszym kraju oraz towarzyszącemu im spadkowi plonów, rolnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na pewne aspekty agrotechniki, które mogą przyczynić się do zminimalizowania negatywnych skutków stresu suszy.

Czytaj więcej...

Nowe odmiany kukurydzy

W końcem minionego roku zostały wpisane do Krajowego rejestru odmian przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej 23 nowe odmiany kukurydzy, w tym siedemnaście zalecanych do użytkowania na ziarno, trzy uprawy na ziarno i kiszonkę i trzy odmiany uniwersalne. Warto je poznać przed planowaniem zakupu ziarna na tegoroczne wysiewy.

Czytaj więcej...
Subskrybuj to źródło RSS

Maszyny rolnicze

 • Ciągniki
 • Opryskiwacze
 • Siewniki
 • Zielonkowe
 • Kombajny
 • Pozostałe

Chemia rolnicza

 • Środki ochrony
 • Nawożenie

Porady eksperta

 • Uprawa

Uprawa Kukurydzy

 • Pobierz magazyn

Uprawy

 • Kukurydza
 • Rzepak
 • Zboża
 • Pozostałe