Menu

Co z tym klimatem?

Czy globalne ocieplenie naprawdę jest skutkiem działalności człowieka? Jak zmienia się nasze środowisko naturalne i czy mamy na to wpływ? Wywiad z prof. dr. hab. Zbigniewem W. Kundzewiczem, doktorem honoris causa SGGW, wybitnym hydrologiem zajmującym się m.in. wpływem zmian klimatycznych na zasoby wodne oraz ekstremalnymi wydarzeniami hydrologicznymi.

Czytaj więcej...

Polska pustynnieje

Największe jezioro na Mazowszu – Jezioro Zdworskie – wysycha. Z analiz naukowców z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW, którzy od 10 lat prowadzą tam badania hydrologiczne, wynika, że tego zbiornika mogłoby już nie być. Istnieje tylko dzięki rurociągowi, którym każdego roku pompuje się od kilkuset tysięcy do ponad miliona metrów sześciennych wody. Przez sześć miesięcy półrocza letniego 2016 roku ze źródeł naturalnych do jeziora nic nie wpłynęło. Zasilająca jezioro Wielka Struga była zupełnie sucha. To niejedyny taki przypadek w Polsce. Czy nasz kraj powoli zamienia się w pustynię?

Czytaj więcej...

Cynk w uprawie kukurydzy

Potencjał plonotwórczy kukurydzy, najważniejszy z produkcyjnego punktu widzenia parametr, zdecydowanie przekracza potencjał zbóż klasycznych. Czynniki środowiskowe i agrotechniczne limitują jednak często jego wykorzystanie. Znajomość specyficznych cech roślin kukurydzy oraz ich potrzeb na każdym etapie rozwoju, a także agrotechniki odpowiedniej dla tego gatunku, umożliwia plantatorowi podjęcie właściwych działań i eliminację czynników stwarzających zagrożenie dla optymalnego plonowania w warunkach danego gospodarstwa. Jednym z podstawowych działań decydujących o powodzeniu w tej uprawie jest prawidłowe nawożenie, w tym odżywianie plantacji mikroelementami.

Czytaj więcej...

Monitorowanie agrofagów w uprawach kukurydzy i sygnalizacja terminu zwalczania

Jednym z najważniejszych elementów w integrowanej ochronie roślin jest monitorowanie obecności agrofagów. Na tej podstawie podejmuje się decyzje co do potrzeby, terminu i sposobu ograniczania liczebności ich populacji. Dzięki sukcesywnie prowadzonemu monitoringowi w okresie wegetacyjnym można wykryć wcześnie zagrożenie i na nie odpowiednio zareagować zanim powstaną szkody. Przy analizie stanu fitosanitarnego roślin prowadzonego przez plantatora wykorzystuje się różne techniki obserwacyjne – jedne bardzo proste, opierające się jedynie na wzroku prowadzącego obserwacje, a inne wymagające użycia mniej lub bardziej specjalistycznego sprzętu. Dodatkowo przy podejmowaniu decyzji co do terminu zwalczania niektórych agrofagów warto posiłkować się komunikatami sygnalizacyjnymi podawanymi przez jednostki zewnętrzne, ale bez rezygnowania z własnego monitoringu. Komunikaty są podawane obecnie dla kilku tylko agrofagów kukurydzy na Platformie Sygnalizacji Agrofagów IOR-PIB oraz na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Niektóre firmy komercyjne podają własne komunikaty sygnalizacyjne, z których można korzystać.

Czytaj więcej...

Co jej podać, żeby zbierać?

Kukurydza w uprawie na ziarno i na kiszonkę wytwarza bardzo wysokie plony i należy do roślin o wyjątkowo wysokich wymaganiach pokarmowych. Koszty nawożenia stanowią od 25-30% całkowitych kosztów produkcji kukurydzy. Do określenia dawek nawozów konieczna jest znajomość zasobności gleb. Bardzo ważnym czynnikiem jest określenie oczekiwanych plonów ziarna, lub suchej masy kiszonki.

Czytaj więcej...
Subskrybuj to źródło RSS

Maszyny rolnicze

 • Ciągniki
 • Opryskiwacze
 • Siewniki
 • Zielonkowe
 • Kombajny
 • Pozostałe

Chemia rolnicza

 • Środki ochrony
 • Nawożenie

Porady eksperta

 • Uprawa

Uprawa Kukurydzy

 • Pobierz magazyn

Uprawy

 • Kukurydza
 • Rzepak
 • Zboża
 • Pozostałe