Menu

Odmiany kukurydzy w doświadczeniach porejestrowych

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wstępne wyniki plonowania odmian kukurydzy w doświadczeniach porejestrowych.

Informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (KR) wg stanu na dzień 30 listopada 2017 roku, badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), z wyjątkiem odmian, które nie były badane w czterech ostatnich latach. Dla odmian nowych, zarejestrowanych w roku 2017, przedstawiono także wyniki pochodzące z doświadczeń rejestrowych z lat 2014-2016. Informacja obejmuje również wyniki plonowania odmian niewpisanych do Krajowego rejestru, które pochodzą ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA) i zostały włączone do doświadczeń PDO na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych (objaśnienia pod tabelami). Odmiany w tabelach uszeregowano wg malejącego plonu ziarna (kukurydza na ziarno) lub plonu ogólnego suchej masy (kukurydza na kiszonkę) w roku 2017 lub latach poprzednich w obrębie wydzielonych grup wczesności. Przy nazwach odmian podano dwuliterowy kod państw, który oznacza kraj siedziby hodowcy. Przedstawiony materiał wynikowy ma charakter wstępny i po pełnej weryfikacji może ulec niewielkiej zmianie. Zweryfikowane wyniki, uwzględniające oprócz plonowania także inne cechy rolnicze i użytkowe, zostaną opublikowane w ramach serii wydawniczej: Wyniki porejestrowych
doświadczeń odmianowych. Kukurydza 2017

Raport jest do pobrania tutaj.

powrót na górę

Maszyny rolnicze

 • Ciągniki
 • Opryskiwacze
 • Siewniki
 • Zielonkowe
 • Kombajny
 • Pozostałe

Chemia rolnicza

 • Środki ochrony
 • Nawożenie

Porady eksperta

 • Uprawa

Uprawa Kukurydzy

 • Pobierz magazyn

Uprawy

 • Kukurydza
 • Rzepak
 • Zboża
 • Pozostałe