Menu

Jaka odmiana na kiszonkę?

Najlepiej plonujące odmiany kukurydzy kiszonkowej w badaniach PDO w 2018 roku.

 

Poznanie aktualnej wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych możliwe jest dzięki doświadczeniom prowadzonym w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).  Przed wyborem odmiany do uprawy na kiszonkę, zwłaszcza jeśli ma to miejsce na plantacjach wielkoobszarowych w gospodarstwach produkujących mleko, gdzie zły wybór może mieć poważne konsekwencje, warto prześledzić wyniki tych badań. Z ich pomocą można dokładnie przeanalizować zachowanie się odmian w kolejnych sezonach wegetacyjnych, w różnych rejonach uprawy a także porównać między sobą odmiany wysiewane w danym roku. Ocenę przydatności kukurydzy na kiszonkę prowadzi się w trzech seriach. Pojedynczą serię stanowi grupa wczesności (wczesna, średniowczesna, średniopóźna). Zestaw odmian do badań ustalany jest wiosną każdego roku w wyniku uzgodnień pomiędzy związkiem producentów kukurydzy (PZPK), właścicielami odmian i COBORU. Badaniom podlegają odmiany wpisane do Krajowego rejestru oraz te z katalogu unijnego (CCA), które dały bardzo dobre wyniki w prowadzonych wcześniej doświadczeniach rozpoznawczych. W roku 2018 we współpracy z PZPK założono 22 takie doświadczenia z 26 odmianami kiszonkowymi.  Liczba odmian w poszczególnych grupach wczesności to: 6 odmian badanych w grupie wczesnej, 15 odmian w grupie średniowczesnej oraz 5 odmian w średniopóźnej.

Dobra odmiana kiszonkowa powinna się odznaczać:
- dużym plonem ogólnym suchej masy o korzystnej strukturze tj. dużym udziale kolb i wysokiej koncentracji energii,
-  wczesnością odpowiednią do zamierzonego terminu zbioru: w środkowej części kraju, przy przeciętnym przebiegu pogody dojrzałość kiszonkową odmian wczesnych już na początku września a nawet w końcu sierpnia, a odmian późniejszych, bardziej plennych, pod koniec września,
- wysoką strawnością wegetatywnych części roślin. Ta cecha jest przedmiotem dużego zainteresowania hodowców kukurydzy. Masa łodyg i liści o wyższej strawności jest efektywniej wykorzystywana przez bydło. Pod tym względem stwierdza się dość duże różnice odmianowe; niektóre hodowle już tworzą odmiany o podwyższonej strawności celulozowej frakcji roślin. U takich odmian duży udział kolb w strukturze plonu jest nieco mniej ważny.

Sezon wegetacyjny roku 2018 był średnio sprzyjający dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kukurydzy niż 2017. Przebieg pogody w kwietniu umożliwił terminowe siewy doświadczeń z kukurydzą (średnio w trzeciej dekadzie kwietnia). Tylko w trzech lokalizacjach siew odbył się na początku maja.  Wschody roślin można było zauważyć w większości punktów w pierwszej dekadzie maja. Duża część kraju  (zwłaszcza Wielkopolska, część Kujaw, Dolny Śląsk, woj. Lubuskie i opolskie) borykała się z wysokimi temperaturami oraz brakiem opadów w ciągu całego okresu wegetacji, a zwłaszcza w newralgicznym dla rozwoju kukurydzy okresie jakim jest wiechowanie oraz zawiązywanie kolb. Przebieg pogody sprawił iż kukurydza szybko osiągnęła dojrzałość. Zbiór wszystkich grup wczesności nastąpił średnio o trzy tygodnie wcześniej niż w roku 2017.
W roku 2018 zmieniona została metodyka zbioru doświadczeń – zamiast osobnego zbioru kolb i łodyg kukurydzę zbierano jednoetapowo.

W doświadczeniach na kiszonkę plon ogólny świeżej masy, średnio z wszystkich badanych odmian, wyniósł około 573 dt z ha i był o 23 dt z ha mniejszy od plonów z roku 2017, a plon ogólny suchej masy, średnio z wszystkich odmian i miejscowości wyniósł 204 dt z ha. W związku z przebiegiem pogody, średnia zwartość suchej masy była wyższa niż w roku 2018 i wyniosła 35,5% dla grupy wczesnej, 36,9% średniowczesnej i 36,9% w grupie średniopóźnej.

Wyniki odmian wpisanych do Krajowego rejestru i niektórych z katalogu unijnego (CCA), uczestniczących w doświadczeniach, zamieszczono w tabeli wg malejącego plonu ogólnego suchej masy.

Karolina Piecuch
COBORU,
Słupia Wielka

 

Lp.

Odmiany

Firma nasienna

Liczba FAO

Plon ogólny świeżej masy

Plon suchej masy

ogólny

Zawartość suchej masy

% wzorca

1

2

3

4

5

6

GRUPA WCZESNA

   

Wzorzec, dt z ha, %

574

201,5

35,5

1

Ligato

Saatbau Linz

230

101

102

101

2

KWS Salamandra

KWS

230

98

101

103

3

SY WelasCCA

Syngenta

-

102

100

98

4

LG31255

Limagrain

230

101

100

99

5

SM Pokusa

HR Smolice

230

102

99

97

6

Babexx CCA

RAGT

-

96

98

101

GRUPA ŚREDNIOWCZESNA

   

Wzorzec, dt z ha, %

573

202,8

35,9

7

Brigado

Saatbau Linz

250

113

108

95

8

SM Kurant

HR Smolice

250

108

104

96

9

Figaro

KWS

250

103

104

101

10

SY Kardona

Syngenta

240

101

103

102

11

FarmagicCCA

Farm Saat

-

101

101

100

12

Volumixx CCA

RAGT

-

101

101

100

13

Agro Janus

KWS

240

98

100

103

14

Bilizi

Syngenta

240

99

99

100

15

Chicago

Saatbau Linz

250

98

99

101

16

FarmfireCCA

Farm Saat

-

100

99

98

17

Cyrano

Saatbau Linz

240

98

98

100

18

Farmplus CCA

Farm Saat

-

98

98

100

19

Farmezzo

Freiherr von Moreau

250

95

97

103

20

MAS 20S

Maisadour

250

98

96

98

21

Agro Polis

KWS

240

92

94

103

GRUPA ŚREDNIOPÓŹNA

   

Wzorzec, dt z ha, %

574

206,9

36,5

22

Dublino

Saatbau Linz

260

102

103

102

23

DS1460C

Dow Agro

260-270

103

101

98

24

MAS 28ACCA

Maisadour

-

101

100

99

25

Walterinio KWS

KWS

260

98

99

101

26

Farmgigant CCA

Farm Saat

-

98

98

100

Kol. 1: Odmiany występują w tych grupach wczesności, w których uczestniczyły w doświadczeniach

Kol. 4, 5: Wzorzec stanowi średnia z odmian: w grupie wczesnej Lp.1-6, średniowczesnej Lp.7-21, średniopóźnej Lp. 22-26

 

powrót na górę

Maszyny rolnicze

 • Ciągniki
 • Opryskiwacze
 • Siewniki
 • Zielonkowe
 • Kombajny
 • Pozostałe

Chemia rolnicza

 • Środki ochrony
 • Nawożenie

Porady eksperta

 • Uprawa

Uprawa Kukurydzy

 • Pobierz magazyn

Uprawy

 • Kukurydza
 • Rzepak
 • Zboża
 • Pozostałe